store_logo7.png Inhoud Winkelwagen 
  Hoofdpagina » Winkel » BIORESONANTIE » DIGITALE HOMEOPATHIE » REMEDIE DOWNLOAD » FB038 Login/Klantgegevens  |  Inhoud Winkelwagen  |  Afrekenen   
Bach Bloesems per stuk
[FB038]
12,00€

Lees eerst de uitleg over Remedie Download.

Hier kun je de 37 Bach Bloesems en Rescue downloaden voor gebruik op elk toestel dat MP3 bestanden ondersteunt: MP3-speler, PC, GSM, mobile, PDA, CD, Ipod, enzoverder.

Opgelet! De vermelde prijs is voor ιιn product uit de vermelde reeks. Als je meer bestanden tegelijk bestelt, kan je extra gratis bestanden opgeven: 1 extra bij bestelling van 5, 3 bij 10 stuks, 8 bij 20 stuks. Je mag verschillende categorieλn mengen. Van sommige categorieλn zijn pakketten en CD's te bestellen.

Gelieve in het commentaar venster de gewenste remedie op te geven. Vergeet ook niet bij de verzendmethode 'gratis download' te selecteren.
Deze wordt dan, binnen de 48 uur na ontvangst van de betaling, naar het emailadres gestuurd dat is opgegeven in je inlog account.

Je kan ook het volledig pakket hier bestellen voor onmiddellijke download of verzending per CD.


1. Angst
• Zonneroosje (Rock Rose) : Plotse externe angst, paniek. Al te heftig opschrikken in vergelijking tot de aanleiding.
• Maskerbloem (Mimulus) : Vrees en zenuwachtigheid voor iets bekends : vb. donker, ziekte, geluid, sollicitatie, hond. Verlegenheid en schuchterheid.
• Kerspruim (Cherry Plum) : Vertwijfeling, radeloosheid. Vrees verstand of controle te verliezen. Vrees iets verschrikkelijks te doen aan zichzelf (zelfmoord) of anderen.
• Ratelpopulier (esp) (Aspen) : Diepe ongerustheid. Angstige voorgevoelens. Plotse angst met onbekende oorzaak.
• Rode kastanje (Red Chestnut) : Buitengewone vrees en bangelijke bezorgdheid om anderen. Direct het ergste vrezen. Angst om geliefde te verliezen.

2. Onzekerheid
• Loodkruid (Cerato) : Gebrek aan vertrouwen en twijfel aan het eigen aanvoelen, het eigen weten, de eigen kennis, en van daaruit raad en bevestiging vragen. Zodoende misleid worden en dwaasheden begaan.
• Hardbloem (Scleranthus) : Niet kunnen beslissen of kiezen tussen enkele mogelijkheden. Lang aarzelen en gespannen vanuit besluiteloosheid. Onevenwichtig. Wagen-, zee- en luchtziekte.
• Gentiaan (Gentian) : Twijfel aan de goede afloop. Snel ontmoedigd, teleurgesteld. Neerslachtig door bekende oorzaak. Pessimisme, zwartkijken.
• Gaspeldoorn (Gorse) : De hoop verloren hebben na verschillende pogingen die geen uitkomst brachten. Gevoel dat verdere pogingen geen zin meer hebben.
• Haagbeuk (Hornbeam) : Moeheid, matheid. Er tegenop zien, er geen zin in hebben, er niet kunnen aan beginnen. Ochtendmoeheid. Maar eens begonnen of belangstelling in iets, wordt de taak normaal volbracht.
• Ruwe dravik (Wild Oat) : Ontevredenheid i.v.m. wat men doet in het leven. Gebrek aan vervulling. Kent zijn richting, zijn levensdoel niet.

3. Onvoldoende interesse in het heden
• Bosrank (Clematis) : Dromerig, verstrooid, afwezig, bewusteloos. Snel afgeleid naar eigen plannen of dromen.
• Tuinkamperfoelie (Honeysuckle) : Heimwee, het verleden (zowel aangename als onaaangename dingen) niet kunnen achterlaten. Verdriet om in het verleden gemiste kansen
• Hondsroos ( Wild Rose) : Lusteloosheid, apathie, berusting, levenloos.
• Olijf (Olive) : Geestelijk en/of lichaamelijk uitgeput na langdurige belasting. Alles is een zware last. Verlies aan interesse of concentratie door uitputting.
• Paardekastanje (White Chestnut) : Aanhoudend ongewenste gedachten, piekeren, dubben, discussies in gedachten, waardoor ook verlies aan concentratie kan optreden.
• Herik (Mustard) : Diepe neerslachtigheid die komt en gaat zonder bekende oorzaak. Somberheid, zwaarmoedigheid. Neiging tot zich af te zonderen.
• Knop van de paardekastanje (Chestnut Bud) : Niet leren uit ervaringen als gevolg van te weinig stilstaan bij het gebeuren, onvoldoende evalueren. Maken hierdoor dus steeds dezelfde fouten.

4. Eenzaamheid
• Waterviolier (Water Violet) : Trots en onbereikbaar zijn, afstandelijk, gereserveerd. Zijn graag alleen, zeker als ze ziek zijn. Je krijgt er geen hoogte van. Gedragen zich uit de hoogte. • Reuzenbalsemien (Impatiens) : Ongeduld, gespannenheid, stress. Prikkelbaarheid, irritatie bij traagheid. Werkt liefst alleen (opdat het goed en snel zou gaan). • Struikheide (Heather) : Grote behoefte aan aandacht. Kan niet alleen zijn.Wil graag in het middelpunt staan. Alleen met zichzelf bezig. Praat constant over zichzelf, klampt iedereen aan. Doorkruist constant andermans verhalen.

5. Overgevoelig voor invloeden en ideeλn van anderen
• Agrimonie (Agrimony) : Geheimgehouden zorgen, uiterlijk opgewekt, zich nodeloos en lang op voorhand zorgen maken. Voelen zich ongemakkelijk bij ruzie. Zullen dit kost wat kost trachten te vermijden. Gevoelig voor spanning en conflict.
• Duizendguldenkruid (Centaury) : Zwakke wil, te gemakkelijk beοnvloedbaar. Gewillige dienaren. Veel te goed zijn. Kan niet "neen" zeggen omdat ze graag klaar staan voor een ander. Als de andere gelukkig is, dan zijn zij het ook. Passen zich moeiteloos aan omdat ze zichzelf niet belangrijk vinden. Geringe eigenwaarde.
• Walnoot (Walnut) : Soms beοnvloedbaar door sterke invloeden of zienswijzen van anderen. Helpt breken met oude banden. Moeite met overgang naar nieuwe situatie, nieuwe omstandigheden of een nieuwe levensfaze (pubertijd, menopauze).
• Hulst (Holly) : Opflakkerende of licht ontvlambare kwaadheid, haat, jaloersheid, achterdocht, wantrouwen, agressie. Inwendig lijden zonder klaar te zien in de oorzaak.

6. Moedeloosheid en wanhoop
• Lariks (Larch) : Gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst. Twijfel aan eigen kunnen. Minderwaardigheidsgevoel ondanks bekwaamheid.
• Den (Pine) : Schuld en zelfverwijt. Neemt ook de schuld van anderen op zich.
• Veldiep (Elm) : Tijdelijk gevoel van overbelasting. Tijdelijke uitputting door perfectionisme. Tijdelijk overvraagd door misbegrepen verantwoordelijksgevoel.
• Tamme kastanje (Sweet Chestnut) : Externe schrikbarende wanhoop, wanneer er nergens nog een lichtje te bespeuren is. Moederziel alleen, totaal verloren. Ondraaglijke smart.
• Vogelmelk (Star of Bethlehem) : Geestelijke of lichamelijke schok. Trauma en nawerking ervan. Blokkade. Ontroostbaar verdriet na pijnlijk gebeuren.
• Wilg (Willow) : Wrok, verbittering, wraakgevoelens, gevoel onrechtvaardig behandeld te zijn. Kan anderen niet gunnen wat ze zelf ook niet hebben gekend. Dwarsliggers uit verbittering. Klagen om misnoegdheid te luchten.
• Eik (Oak) : Doorgaan tot het bittere einde, onophoudelijke inspanning vanuit plichtgevoel, tot ze desgevallend breken.
• Appel (Crab Apple) : Gevoelig voor of gefixeerd op details. Voelt zich onrein, in geest en lichaam. Snel vies, smetvrees. Schaamte, afkeer van zichzelf. Reinigende remedie. Idee fixe. Perfectionisme : alles moet tot in de kleinste details mooi, proper, geordend, afgewerkt zijn.

7. Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen
• Chicorei (Chicory) : Zelfmedelijden, anderen willen binden. Bemoederen. Zorgt voor anderen om waardering en sympathie terug te krijgen.
• IJzerhard (Vervain) : Overenthousiasme, gedrevenheid, anderen overtuigen. Fanatiek en koppig vasthouden aan eigen ideeλn. Fel bewogen door onrechtvaardigheid. Vinden niet gemakkelijk rust.
• Wijnstok (Vine) : Dominantie, heerszucht, onbuigzaamheid, mijn wil is wet, meedogenloos.
• Beuk (Beech) : Onverdraagzaamheid, kritiek, veroordelen vaak op spottende, minachtende wijze.
• Bronwater (Rock Water) : Streng en hard voor zichzelf, zelfontkenning i.f.v. ideaal. Ascese en onthechting. Wil in stilte voorbeeld zijn voor anderen.

Rescue-remedie
Dr. Bach stelde een Rescue-remedie samen met vijf van zijn oertincturen. Deze Rescue-remedie wordt gebruikt voor verschillende doeleinden zoals examenkoorts, discussies, rouwproces, sollicitatiegesprek, nervositeit, enz….
Onze Algemene Voorwaarden, Retourbeleid en Privacybeleid kun je hier bekijken.
Beoordelingen Aantal:
Klanten die dit artikel hebben gekocht kochten ook
# Wat is en hoe werkt Remedie Download? #
# Wat is en hoe werkt Remedie Download? #
Katoenen Tachyon Kussen 40cm
Katoenen Tachyon Kussen 40cm
Homeopathische remedies per stuk
Homeopathische remedies per stuk
Diamant paar
Diamant paar
* Homeographer 3 Watt
* Homeographer 3 Watt
Bril Option
Bril Option
Categorieën
ANTI-ELEKTRO-SMOG-> (189)
SHUNGITE / Shungiet-> (678)
COLLOΟDALE Producten-> (77)
BIORESONANTIE-> (327)
  SCHUMANN Resonatoren (82)
  DIGITALE HOMEOPATHIE-> (100)
    Apparatuur/Homeographers (49)
    Digitale URINE Therapie (11)
    IMPRINT PRODUCTEN (11)
    REMEDIE DOWNLOAD (29)
  MULTI-BIO-RESONATORS (47)
  ZAPPERS (38)
  MAGNEETVELD Therapie (18)
  Toebehoren/Opties (42)
KRISTAL Glas-> (108)
SPIRITUEEL-> (471)
WOONCOMFORT-> (286)
ORGON / TACHYON-> (487)
WATER Behandeling (63)
Diversen (36)

Groothandel Toegang (7)
Snel zoeken


Gebruik trefwoorden
Uitgebreid zoeken
24 uur service

Nieuwsbrief, extra product info en promoties op onze FaceBook pagina
Google™ translate
Nieuwe producten Meer
* Massage roller Lapis Lazuli 14 cm
* Massage roller Lapis Lazuli 14 cm

* Gua sha massagesteen Lapis Lazuli 8 cm
* Gua sha massagesteen Lapis Lazuli 8 cm

* Ayurveda koperen drinkfles 750 ml met levensbloem
* Ayurveda koperen drinkfles 750 ml met levensbloem

* Koperen armband met ingegrifte levensbloem en 6 magneetjes
* Koperen armband met ingegrifte levensbloem en 6 magneetjes

* Shungiet hart 36x33x18 mm
* Shungiet hart 36x33x18 mm

* EMF & 5G hologram 4-laags met shungiet 37 mm
*  EMF & 5G hologram 4-laags met shungiet 37 mm

* EMF & 5G hologram 4-laags met shungiet 33 mm
*  EMF & 5G hologram 4-laags met shungiet 33 mm

* EMF & 5G verguld hologram 35 mm
*  EMF & 5G verguld hologram 35 mm

* EMF & 5G verguld hologram 30 mm
*  EMF & 5G verguld hologram 30 mm

* Tegelstandaard met ingegrifte gouden Boeddha
* Tegelstandaard met ingegrifte gouden Boeddha

* Monnik beeldje 14 cm met edel shungiet
* Monnik beeldje 14 cm met edel shungiet

* GSM antismog plaatje ingegrift 30 mm
* GSM antismog plaatje ingegrift 30 mm

* Shungiet hanger Donut 45 mm 9mm dik
* Shungiet hanger Donut 45 mm 9mm dik

* Shungite hanger halve maan
* Shungite hanger halve maan

* Shungiet gordel met 5 platen
* Shungiet gordel met 5 platen

* Schumann IR neusLEDs met spoelen via USB
* Schumann IR neusLEDs met spoelen via USB

* Schumann orgon ionisator Edel shungiet hanger 60 mm
*  Schumann orgon ionisator Edel shungiet hanger 60 mm

* 4 tot 9 kg geverniste ruwe shungiet rotsen
* 4 tot 9 kg geverniste ruwe shungiet rotsen

* Shungiet dunne bed- of matrasbodem
* Shungiet dunne bed- of matrasbodem

* Shungiet dunne zitmat of kussensloop
* Shungiet dunne zitmat of kussensloop

* Shungiet elastisch verband 50-100-150 cm
* Shungiet elastisch verband 50-100-150 cm

* Luxe aanbouw vitalisatie filter met Edel shungiet
* Luxe aanbouw vitalisatie filter met Edel shungiet

* Hado PET fles 500 ml met optionele bioresonator
* Hado PET fles 500 ml met optionele bioresonator

* Ultra Schumann generator met Moebius 200 meter op 12V
*  Ultra Schumann generator met Moebius 200 meter op 12V

* Super Moebius spoel 200 m met optionele bioresonator
* Super Moebius spoel 200 m met optionele bioresonator

* Platonische lichamen in shungiet
* Platonische lichamen in shungiet

* Bol Edel shungiet 42 mm met levensbloem
* Bol Edel shungiet 42 mm met levensbloem

* Disks 60x11 mm Edel shungiet in hars
* Disks 60x11 mm Edel shungiet in hars

* Dubbele donut Edel shungiet hanger 20x19 mm
* Dubbele donut Edel shungiet hanger 20x19 mm

* Donut Edel shungiet hanger 38 mm
* Donut Edel shungiet hanger 38 mm

Beoordelingen Meer
Beoordeling schrijvenSchrijf een beoordeling over dit artikel!
Aanbiedingen Meer
Informatie
Algemene voorwaarden

Documentatie

Wie zijn wij

Contact/Retour

Copyright © 2007-2021 ALPHASURYA BV
Nieuwsbrief, extra product info en promoties op onze FaceBook pagina